Sám Dr. Edward Bach píše: „Při diagnóze se neřídíme tělesnými symptomy, ale výhradně negativními duševními stavy, které jsou nakonec příčinou tělesné nemoci“.

Esence pomáhají člověku vystoupit z emocí minulosti a žít v přítomnosti. Dr. Bach říká „Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava. Nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla.

Bachovy esence jsou vyrobené z květů planě rostoucích rostlin a stromů (nejedovatých). Každá z nich ztělesňuje určitou duševní předlohu a vibruje v jisté frekvenci, jakou má i člověk prožívající plné zdraví. Bachovy esence mohou užívat i děti, těhotné a kojící ženy, zdraví a nemocní lidé, zvířata i rostliny.