Metoda One Brain „Jednotného mozku“  hledá příčiny současného stresu, který je spouštěčem citové nerovnováhy a našeho odklonu od zdraví do NEmoci.

One Brain

Jsme duše a ke svému projevu ve hmotě používáme fyzické tělo a psychiku osobnosti, ale někde, většinou v hluboké minulosti, mohlo dojít k bolestnému prožitku a následkem toho dnes duše není celistvá.

Metoda slouží k určení příčiny stresu, jeho uvolnění a k navození přirozeného toku energie v organismu.

Zadní část hemisfér si pamatuje stresové zážitky a odděluje nás od našeho vědomého myšlení. „Blokující zážitky“ uložené ve vědomí, podvědomí a na buněčné úrovni (patří sem i „zděděné nemoci a zvyky po předcích“) způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně pak i na příslušné části těla. Tento stav nám nadále umožňuje pouze reagovat, ne však konstruktivně myslet. Zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, bezvýchodnosti, ztrácí se naše tvůrčí logika a nejsme schopni adekvátně jednat tzv. „s nadhledem“. Opakujeme při tom stále stejné staré destruktivní a neproduktivní reakce.

Po celou dobu konzultace (cca 2-3hod.) kineziologií One Brain je kladen důraz na vědomou činnost a prožívání klienta. V žádném případě se nejedná o hypnózu.

Nejčastější stresy pochází z období:

  • genetická zátěž po předcích
  • početí – nechtěné děti, znásilnění
  • těhotenství – prožívá-li matka smutek, strach, cítí se opuštěná, užívá léky či požívá alkohol
  • porodu – pocity odloučení od matky, prudké světlo porodního sálu, škrcení pupeční šňůrou a jiné komplikace při porodu, zklamání díky očekávání opačného pohlaví
  • a život jde dál: školka, hospitalizace, narození sourozence – žárlivost, úmrtí, vstup do 1. třídy, rozvod nebo nesoulad v rodině, havárie, úraz …
  • současný „nápor“ na uvědomění si sebe sama

AURA SOMA

Aura = třpyt  Soma = tělo  Esence = podstata 

Více…

NUMEROLOGIE

První co nás vítá do tohoto tělesného žití jsou čísla. Líbí se nám to – nelíbí? Ta čísla tu prostě jsou. Každé číslo má svůj energetický význam. Svým působením nás mohou posilovat, ale i  přivádět k šílenství  :-), neboť nás neustále vrací k dořešení čehosi, co nás má posunout ve vývoji.

Více…

BACHOVY ESENCE

Esence pomáhají člověku vystoupit z emocí minulosti a žít v přítomnosti. Dr. Bach říká “Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava. Nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla.“

Více…