KOMENSKÝ MEDIA

Studenti pedagogických oborů se dnes s Komenským setkávají především v souvislosti s jeho vyučovacími metodami. On sám však kladl větší důraz na samotný obsah vzdělávání. To bylo v jeho pojetí celoživotní záležitostí a jeho obsah byl velmi široký. Člověk měl usilovat o pansofii, vševědění, univerzální vědu, která zahrnuje poznání o člověku, přírodě, vesmíru, o věcech všedních i metafyzických. 

Každý člověk má toto poznávání i "nápravu" ve svých rukou; musí začít u sebe sama. Komenský nás nabádá k tomu, abychom okolní svět i sami sebe zkoumali, abychom se zdokonalovali a takto dosáhli důstojného, skutečně lidského a smysluplného života.