Metoda "Jednotného mozku" (One Brain) hledá příčiny současného stresu, který je spouštěčem citové nerovnováhy a našeho odklonu od zdraví do NEmoci.

Více ...

Autopatie, cesta k tělesné a duševní harmonii. Do jemnohmotna vodou naředěná vlastní tělesná nebo energetická informace (prána, dech, slina, aj.) je schopna na principu rezonance znovu rozeznít životadárnou vitální sílu organismu.

Více ...

Člověk - Země - Vesmír.
V tomto okně se objevují myšlenky a poznatky s kterými souzním.

Více ...

Upozornění: Toto jsou osobní stránky s tématikou léčivých rostlin a duchovního myšlení v péči o zdraví. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré informace zde obsažené osobními názory majitelky stránek. Tyto informace nenahrazují konzultaci s lékařem a lékárníkem. Autorka neručí za žádnou újmu způsobenou využitím informací zde obsažených, nebo jejich mylnou interpretací.

Webová prezentace není obsahově v části "Metody" úplná, průběžně se dokončuje.