C e s t o u   s v ě t l a

DUCHOVNÍ VÝVOJ * ROZVOJ OSOBNOSTI * PÉČE O ZDRAVÍ

Odstranění podvědomích programů.

Čištění rodových linií.  


Nemoci a vztahové potíže, které nám předávají svá poselství o nutnosti cosi napravit, splňují účel.

K čemu je dobré pochopení a procítění potíží, bolestí, nemocí? Hledající by měl současně s tím zintenzívnit snahu o duchovní práci a obnovení lásky. Projít si celý život, komu ublížil a kde rány dostával, uzavřel se až zatvrdil. Zvážit své cíle a hodnoty, na kterých lpí víc než na lásce k Bohu. Zavést zdravější životosprávu, půst, odříci se hádání. Rozpoznat, kdy tělesné rozkoše ubíjejí tělo i ducha. Po tomto většina z nás touží. Je ale problém, jak začít. Kterým směrem se vydat? Jakou jemnost jsme schopni sobě projevit? Máme zodpovědnost v hloubce svého myšlení a cítění? Jsme schopni přijmout užitek?

Nechávat se uzdravit bez vnitřních změn není řešením.


"Světlo má moc zahnat tmu, ne naopak. Kdekoli totiž vzchází světlo, tam tma brzy buď řídne nebo mizí. A naopak tma nemá sil aby odstranila světlo." 

Jan Amos Komenský 


"Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!" 

Jan Amos Komenský


Webové stránky Cestou Světla - Cestousvetla.cz jsou v roce 2020 předělány. Původ mají v devadesátých letech minulého století. Inspirací mi tehdy bylo a stále je dílo

 J. A. Komenského "Cesta světla - Via lucis"