METODY PRAXE

Člověk je jako mozaika. Tělo, mysl, duch - to vše vzájemně propojené s přírodou a vesmírem. Metody mé praxe jsou též vzájemně propojené. Hledajícímu člověku to na jeho životní cestě přináší poznání souvislostí s překážkou, kterou řeší a vědomí zodpovědnosti. 

Nechávat se uzdravit bez vnitřních změn není řešením. 

Následky se projevují v psychické i fyzické oblasti našeho života.

 • potíže imunitního systému
 • hormonální nerovnováha
 • alergické reakce, astma, ekzémy
 • obezita, bulimie, mentální anorexie
 • gynekologické potíže
 • zvracení a noční pláč kojenců
 • potíže zažívání a vylučování
 • závislosti na vztazích, práci
 • závislosti na kouření, alkoholu, drogách
 • zdánlivě bezdůvodné sebepoškozování (tělesné)
 • odpor, agrese, tréma, fobie, strach, deprese
 • současný "nápor" na uvědomění si sebe sama!!!
 • fantomové bolesti
 • vady chůze a špatné držení těla
 • bolesti po úrazech, bolesti zad
 • ztížená koordinace pohybu
 • špatné dýchání
 • bolesti hlavy
 • potíže ve škole, v zaměstnání
 • potíže v intimním životě
 • problém s komunikací
 • poruchy učení, neschopnost soustředění
 • neschopnost činit rozhodnutí

Odbloky dětí.

Odbloky dětí jsou vhodné v případě, že je třeba dítě uvolnit ze stresu, který způsobuje akutní potíže se zdravím, školní docházkou, sociální fóbii aj. Důležité je, že jde o "uvolnění ze stresu". 

Řešení potíží však zůstává na rodičích. Potíže dětí v 99% vedou k nim a do hlubin generací. Proto kladu důraz na odblok rodičů a poté po několika týdnech, či měsících je vhodné uvolnění zbývajícího stresu u dětí.

Objednání konzultace

Po vyplnění a odeslání potřebných údajů se vám ozvu co nejdříve zpět.

© 2020 Sofia Poláková,  mob.: 725876399
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!