AURA SOMA

Vložte svůj text...

Aura = třpyt   Soma = tělo   Esence = podstata 

Barevná terapie, esence Aura-Soma

Uzdravování s pomocí barev, bylinných esencí a drahokamů.

Aura-Soma patří k novodobým celostním terapiím. Její esence jsou syntézou působení drahých kamenů, minerálů, esencí rostlin, éterických rostlinných olejů a barevné terapie.

Můžeme s ní pracovat jako s jedinou pomocí, nebo ji máme jako součást více možností (reflexní terapie, masáže, psychoterapie) svého uzdravování.

S voňavou něhou dává sílu ozvat se, nahlédnout do svých pocitů a přijmout je.

Provází nás životními zkušenostmi k utváření zdravých hranic a přijetí zodpovědnosti za naše skutky a postoje.

Balance = rovnováha

Po protřepání se maže na příslušnou část těla.

Kvintesence = duchovní podstata

Nanáší se na pulzní body.

Přitahují k nám naše životní úkoly, něco nového začít a odžité nechat odejít.

Vhodné použití k vnitřnímu ztišení, při modlitbě, procházce v přírodě, na koncertě...

Pomander = směs bylin určených k čištění, léčení a ochraně

Nanáší se na pulzní body.

Jsou určeny k ochraně a harmonizaci energetických těl člověka

Vhodné použití při práci, ve skupině lidí, pohyb, sport...