CVIČENÍ

Čchi-Kung  

Systém technik, které blahodárně působí na naše svaly, šlachy, klouby a mysl. Přitom harmonizuje energii nazývanou Čchi, která proudí v našem těle. Cvičením také uvolňujeme energetické dráhy  - meridiány a životodárná energie - Čchi poté volně proudí, jak by měla. To nám přináší zdraví a psychickou vyrovnanost.

Čchi-Kung doslova znamená práci a kultivaci vitální energie.

Chi, čchi, qi: vnitřní energie, vrozená a získaná.

Kung, gong: dovednost, schopnost, mistrovství.


Pět elementů

voda * dřevo * oheň * země * kov

  • Jednoduchá cvičení podporující zvláštnosti a jedinečnosti každého z pěti elementů.
  • Tento systém slouží k pochopení vztahů mezi vnitřními orgány těla, mentálními a emocionálními stavy, životním prostředím atd. Tyto vztahy mohou být podpůrné, nebo mohou být destruktivní, přičemž jeden element převládá a může ostatní elementy zcela ovládnout.

Ukázka cvičení na základě pěti elementů.